titleHotel Padova

Hotel Padova

Rab

Projekt za rekonstrukciju Hotela Padova na Rabu obuhvaća kompletnu rekonstrukciju hotela, sa svim sadržajima i sobama. S obzirom da je hotel smješten nasuprot starog grada Raba, ideja vodilja je da se vizura na stari grad maksimalno iskoristi. Glavna etaža na kojoj je lobby i restoran dobiva vanjsku terasu u čitavoj dužini i na svim sadržajima se otvara prema van i postaje svojevrstan vidikovac.


Projektant: Zdravko Sarapa i Saša Sarapa
Godina: 2014.