titleTuristički kompleks Suha punta, Rab

Suha punta, Rab

Suha punta, Rab


Projektant: Zdravko Sarapa i Saša Sarapa
Godina: 2015.