titleRestoran Podravka, Koprivnica – restoran, VIP salon, kino dvorana, bar

Restoran Podravka, Koprivnica - restoran, VIP salon, kino dvorana, bar


Projektant: Zdravko Sarapa i Saša Sarapa