titlePodravkska banka – poslovnice

Podravkska banka - poslovnice

Za Podravsku banku projektirali smo i izveli niz novih poslovnica širom Hrvatske. Jedan od zadataka bio je i stvaranje imagea banke kroz dizajn interijera. Atmosfera u poslovnicama odražava ozbiljnost posla, ali i dinamičan duh banke.


Projektant: Zdravko Sarapa
Godina: 2005.