titlePalača pravde Koprivnica

Palača pravde

Koprivnica

Građevina “Palača pravde” u Koprivnici interpolirana je u kompleks upravnih zgrada (općinski sud, županija) i svojim sadržajem čini funkcionalnu poveznicu za sadržaje kompleksa (podzemna garaža, lift, komunikacije, kontrola ulaza, evakuacija). Oblikovana kao minimalistička arhitektura, usađena je u strukturu zgrada iz različitih razdoblja. Može se smatrati i kao inicijalni korak u rekonstrukciji čitave poslovne “avenije” nastale u šezdesetim godinama. U tehničkom smislu sadrži niz novih rješenja koja je uvode u kategoriju nisko energetskih građevina.


Projektant: Zdravko Sarapa

Građevina “Palača pravde” u Koprivnici interpolirana je u kompleks upravnih zgrada (općinski sud, županija) i svojim sadržajem čini funkcionalnu poveznicu za sadržaje kompleksa (podzemna garaža, lift, komunikacije, kontrola ulaza, evakuacija). Oblikovana kao minimalistička arhitektura, usađena je u strukturu zgrada iz različitih razdoblja. Može se smatrati i kao inicijalni korak u rekonstrukciji čitave poslovne “avenije” nastale u šezdesetim godinama. U tehničkom smislu sadrži niz novih rješenja koja je uvode u kategoriju nisko energetskih građevina.