Implementacija softvera nove generacije na bazi 3D tehnologije i BIM sustava sa popratnom opremom

Naziv projekta:

Implementacija softvera nove generacije na bazi 3D tehnologije i BIM sustava sa popratnom opremom

Kratki opis projekta:

Implementacija softvera nove generacije na bazi 3D tehnologije i BIM sustava sa popratnom opremom je projekt financiran u sklopu Poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se investiralo u poslovne procese u projektiranju i nadzoru što je osnovna djelatnost korisnika. Projekt je s provedbom započeo 25.01.2019. Kroz projektne aktivnosti ostvareni su rezultati implementacije osam novih softvera za koje su zaposlenici i educirani, nabavljena je i instalirana oprema za rad ( radne stanice, render mašina, server, laptop, projektor i mrežni pisači te oprema za umrežavanje), povećan je broj zaposlenih za dvije osobe. Projekt je završen 25.07.2020.

Opći ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti, povećanje ulaganja, povećanje prihoda od prodaje, očuvanje radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta

Specifični ciljevi projekta su: poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, smanjenje administrativnog tereta poduzeća kroz bržu i precizniju izradu projekata bez grešaka te poboljšanje rasta produktivnosti

Rezultati projekta

  1. Implementirano 8 novih softvera
  2. Provedena edukacija za korištenje softvera
  3. Nabavljena nova oprema: radne stanice, render mašina, server, laptop, projektor i mrežni pisači te oprema za umrežavanje
  4. Zaposlenici su upoznati s korištenjem nove opreme

Ukupna vrijednost projekta: 426.190,00 HRK

Iznos financiran iz bespovratnih sredstava: 266.361,60 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.01.2019. – 25.07.2020.

Kontakt osoba: Nenad Smiljanić, direktor

email: forma.biro@gmail.com

http://www.strukturnifondovi.hr/