titleHotel Plaža, Lopar

Hotel Plaža

Rab

Projekt za rekonstrukciju depadanse „Plaža“ u Loparu na Rabu obuhvaća obnovu svih interijera hotela, te obnovu i uređenje fasada.


Projektant: Zdravko Sarapa i Saša Sarapa
Godina: 2014.

Lobby

Fasada

Sobe