titleHotel Budva, Crna Gora

Hotel Budva

Model prikazuje hotel u Budvi. Zgrada je na moru, ali u vrlo urbanom kontekstu, uz glavnu gradsku aveniju. Posljedica ograničenog prostora i guste izgrađenosti je maksimalno kompaktna građevina, introvertirana, ali bogata sadržajima: od podzemne garaže, dvorišta-terase, kasina do bazena na krovu. Ipak, bez obzira na maksimalnu iskorištenost prostora, cilj je bio postići ugodan ambijent i izbjeći dojam preizgrađenosti.


Projektant: Zdravko Sarapa
Godina: 2005.