titleGradski trg Koprivnica

Gradski trg Koprivnica

Koprivnica

Gradsko središte u Koprivnici. Urbanističkim rješenjem dat je novi život glavnome gradskom trgu. Stvorena je pješačka zona kao centralni prostor jedinstvenog trga kojeg zatvara s jedne strane fasadno “platno” kuća, a s druge fronta parka. Zona je zamišljena kao “dnevni boravak” grada, organizirana je i opremljena tako da omogućava odvijanje svih gradskih događanja na otvorenom, boravak na terasama i obodu parka. Mjesto je ukrštanja “svih” putova.


Projektant: Zdravko Sarapa