titleGradska vječnica, Krk  – mala vječnica, velika sala

Gradska vječnica, Krk


Projektant: Zdravko Sarapa